F-Droid / F-Droid

F-Droid là một kho các ứng dụng FOSS (phần mềm mã nguồn mở và miễn phí) dành cho Android. Giống như trong Google Play, có thể duyệt, cài đặt và theo dõi các bản cập nhật trên thiết bị bằng cách sử dụng F-Droid. Trình duyệt Tor Browser có sẵn trên F-Droid. Làm theo các bước sau nếu bạn ưa muốn cài đặt ứng dụng app thông qua F-Droid.