F-Droid / F-Droid

F-Droid یک مخزن برنامهٔ FOSS (نرم‌افزار آزاد و متن‌باز) برای Android است. درست مانند Google Play، می‌توان با استفاده از F-Droid به‌روزرسانی‌ها را روی دستگاه مرور، نصب و پیگیری کرد. مرورگر Tor در اف-دروید موجود است. اگر ترجیح می‌دهید برنامه را از طریق اف-دروید نصب کنید، این مراحل را دنبال کنید.