firewall / tường lửa

Tường lửa là một hệ thống an ninh mạng giám sát và kiểm soát thông lượng traffic mạng đến và đi. Bộ lọc lưu lượng này dựa trên các quy tắc định trước. Tường lửa thường thiết lập một rào cản giữa mạng nội bộ đáng tin cậy, an toàn và một mạng bên ngoài khác nhưng nó cũng có thể được sử dụng như một bộ lọc nội dung theo nghĩa kiểm duyệt. Đôi khi mọi người gặp sự cố khi kết nối với Tor vì tường lửa của họ chặn các kết nối Tor. Bạn có thể cấu hình lại hoặc vô hiệu hóa tường lửa của mình và khởi động lại Tor để kiểm tra điều này.