internet service provider (ISP) / Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)

Một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) là một tổ chức cung cấp các dịch vụ để truy cập và sử dụng Internet. Khi sử dụng trình duyệt Tor Browser, ISP của bạn không thể thấy được những trang web gì bạn đang truy cập.