internet service provider (ISP) / ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنتی (ISP)

یک ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنتی (ISP) سازمانی است که برای دسترسی و استفاده از اینترنت خدمات ارائه می‌کند. هنگام استفاده از مرورگر Tor، ISP شما نمی‌تواند ببیند شما دارید از چه وب‌سایت‌هایی دیدن می‌کنید.