onion services / các dịch vụ onion

Các dịch vụ Onion (trước đây được biết đến như là "các dịch vụ ẩn") là các dịch vụ (như là các trang web) mà chỉ có thể được truy cập thông qua mạng lưới Tor Network. Các dịch vụ Onion cung cấp các lợi thế hơn hẳn so với các dịch vụ thông thường trên mạng lưới web không riêng tư, bao gồm: ẩn vị trí, xác thực đầu cuối end-to-end, mã hóa đầu cuối end-to-end và NAT punching.