onion services / سرویس‌های پیازی

سرویس های پیازی (قبلاً به نام "سرویس های پنهان" شناخته می‌شدند) سرویس هایی (مانند سایت ها) هستند که فقط از طریق شبکه‌ی Tor قابل دسترسی است. سرویس‌های پیازی نسبت به سرویس‌های معمولی در وب غیرخصوصی مزایایی را ارائه می‌دهند، از جمله: مخفی کردن مکان، اصالت‌سنجی سرتاسر، رمزگذاری سرتاسر، و NAT punching.