SOCKS5 / SOCKS5

SOCKS5 là một giao thức protocol Internet được sử dụng bởi Tor. Nó gửi đi lưu lượng traffic thông qua mạng lưới Tor Network thay vì gửi nó đi từ địa chỉ IP của bạn vào trong mạng lưới mở. Nó là một proxy đa dụng, nằm tại lớp layer 5 của kiểu mẫu mô-đen OSI vầ sử dụng phương pháp đường hầm Tunneling. Các ứng dụng mà bạn chạy với SOCKS5 sẽ ý thức được về đường hầm Tunneling, nhưng bạn có thể phòng chống sự tương quan để xác định danh tính nếu như bạn thiết lập một cách đúng đắn, chính xác.

Spelling notes:

Viết hoa tất cả, vì nó là một từ viết tắt.