The Guardian Project / The Guardian Project

Dự án The Guardian Project là một nhóm các lập trình viên phần mềm, các nhà hoạt động và các nhà thiết kế, tạo ra các app ứng dụng di động dễ dàng sử dụng, bảo mật, mã nguồn mở và cải tiến hệ điều hành. The Orbot app provided by The Guardian Project helps route other apps on your android device over the Tor network.