The Guardian Project / پروژهٔ Guardian

پروژهٔ Guardian گروهی از توسعه‌دهندگان، کنش‌گران و طراحان نرم‌افزار هستند که برنامه‌های موبایلی با کاربری آسان، امن، ‌متن‌باز و بهبودهای سیستم‌عامل خلق می‌کنند. برنامهٔ Orbot که از سوی پروژهٔ Guardian ارائه می‌شود کمک می‌کند سایر برنامه‌ها روی دستگاه اندرویدی شما روی شبکهٔ Tor مسیردهی شوند.