Cho tới hiện tại, có rất ít các cầu Bridge báo cáo dữ liệu về các transport giao vận hoặc các phiên bản IP, và theo mặc định, chúng tôi xem xét các yêu cầu để sử dụng giao thức protocol OR mặc định và IPv4. Một khi có nhiều cầu Bridge báo cáo những dữ liệu này, các số liệu sẽ trở nên chuẩn xác hơn.