Chẳng có gì mà các nhà phát triển Tor có thể làm để truy vết người dùng Tor cả. Các biện pháp bảo vệ tương tự ngăn chặn những kẻ xấu phá vỡ tính ẩn danh của Tor cũng đồng thời ngăn chúng tôi theo dõi người dùng.