Chúng tôi rất tiếc, nhưng bạn đã bị nhiễm phần mềm độc hại malware. Dự án Tor Project đã không tạo ra phần mềm mã độc malware này. Có thể đoán chừng rằng, những kẻ tác giả của phần mềm mã độc malware đang yêu cầu bạn tải xuống trình duyệt Tor Browser để liên hệ chúng một cách ẩn danh với tiền chuộc mà chúng đang đòi hỏi từ bạn.

Nếu đây là lần giới thiệu đầu tiên của bạn tới trình duyệt Tor Browser, chúng tôi hiểu rằng bạn có thể nghĩ chúng tôi là những kẻ xấu xa đang tiếp tay giúp sức cho những kẻ xấu xa hơn nữa.

Nhưng xin hãy xem xét rằng phần mềm của chúng tôi được sử dụng hằng ngày cho một phổ rộng những mục đích khác nhau bởi các nhà hoạt động quyền con người, các nhà báo, những người sống sót của bạo lực gia đình, những người thổi còi tố giác, các sĩ quan thực thi luật pháp, và còn nhiều nữa. Rất đáng tiếc, sự bảo vệ mà phần mềm của chúng tôi có thể cung cấp cho những nhóm người ngày cũng có thể bị lợi dụng bởi những kẻ tội phạm và các tác giả của phần mềm mã độc, malware. Dự án Tor Project không hề trợ giúp hoặc tha thứ bỏ qua cho việc sử dụng phần mềm của chúng tôi cho các mục đích hiểm độc ác ý.