Làm thế nào để tôi biết được rằng liệu tôi đang sử dụng dịch vụ onion v3 hay là v3?

Bạn có thể nhận diện các địa chỉ onion v3 thông qua độ dài 56 ký tự của chúng, ví dụ như với địa chỉ v2 của dự án Tor Project:http://expyuzz4wqqyqhjn.onion/ và địa chỉ v3 của dự án Tor Project: http://2gzyxa5ihm7nsggfxnu52rck2vv4rvmdlkiu3zzui5du4xyclen53wid.onion/

Nếu như bạn là một quản trị viên dịch vụ onion, bạn phải nâng cấp lên dịch vụ onion v3 sớm nhất có thể. Nếu bạn là một người dùng, xin vui lòng hãy bảo đảm chắc chắn cập nhật các dấu trang bookmark của bạn lên các địa chỉ trang web onion v3.

Dòng thời gian kế hoạch đào thải v2 là gì?

Vào tháng Chín 2020, Tor đã bắt đầu cảnh báo các điều hành viên dịch vụ onion và các ứng dụng/máy khách rằng, v2 sẽ bị đào thải và trở nên lỗi thời trong phiên bản 0.4.6. Trình duyệt Tor Browser đã bắt đầu cảnh báo người dùng trong tháng Sáu, 2021.

Vào tháng Bảy 2021, phiên bản Tor 0.4.6 sẽ không còn hỗ trợ v2 và việc hỗ trợ sẽ bị loại khỏi code base nền tảng.

Vào tháng Mười 2021, chúng tôi sẽ phát hành các phiên bản ứng dụng/máy khách Tor ổn định mới cho tất cả các sê-ri được hỗ trợ mà sẽ vô hiệu hoá v2.

Bạn có thể đọc thêm các bài viết trong blog của dự án Tor Project dòng thời gian phế thải Dịch vụ Onion phiên bản 2.

Tôi có thể vẫn tiếp tục sử dụng địa chỉ onion v2 của tôi hay không? Tôi có thể truy cập được vào onion v2 của tôi sau tháng Chín hay không? Đây có phải là một sự thay đổi tương thích ngược hay không?

Các địa chỉ onion V2 về mặt cơ bản là không an toàn bảo mật. Nếu bạn có onion v2, chúng tôi khuyến cáo bạn chuyển dời ngay lập tức. Đây là một sự thay đổi không tương thích ngược: sau tháng 9 năm 2021, bạn sẽ không thể truy cập được các dịch vụ onion v2.

Các khuyến nghị cho các lập trình viên để thực hiện việc chuyển đổi là gì? Có bất kỳ mẹo hay hướng dẫn gì về việc làm thể nào để loan báo các địa chỉ v3 mới cho mọi người không?

Trong torrc, để khởi tạo một địa chỉ phiên bản v3, bạn đơn giản chỉ cần phải khởi tạo một dịch vụ mới y như bạn đã làm với dịch vụ v2 của bạn, với hai dòng này:

HiddenServiceDir /full/path/to/your/new/v3/directory/
HiddenServicePort <virtual port> <target-address>:<target-port>

Phiên bản mặc định hiện giờ được đặt thành 3, do đó bạn không cần phải đặt nó một cách dứt khoát rõ ràng. Khởi động lại tor, và tìm trên thư mục directory của bạn để ra địa chỉ mới. Nếu bạn muốn tiếp tục chạy dịch vụ phiên bản 2 của bạn cho đến khi nó không còn cung cấp đường dẫn chuyển tiếp cho người dùng của bạn, hãy thêm dòng này vào khối cấu hình configuration block của dịch vụ phiên bản 2 của bạn:

HiddenServiceVersion 2

Điều này sẽ cho phép bạn xác định được trong tập tin cấu hình của mình phiên bản nào là phiên bản nào.

Nếu như bạn đã định cấu hình Onion-Location trên trang web của bạn, thì bạn cần đặt tiêu đề bằng địa chỉ v3 mới của bạn. Để biết tài liệu kỹ thuật về cách chạy dịch vụ onion, vui lòng hãy đọc trang Dịch vụ Onion trong cổng thông tin Cộng đồng của chúng tôi.

Tôi đã không thấy thông báo, có thể cho tôi thêm thời gian để chuyển đổi không?

Không, các kết nối onion v2 sẽ bắt đầu bị thất bại, khởi đầu một cách chậm rãi, sau đó một cách đột ngột. Đã tới lúc để bước tiếp rồi.

Các dịch vụ sẽ bắt đầu không tiếp cận được vào tháng 9, hay là trước đó rồi?

Hiện tại, các điểm giới thiệu không còn ở trong Tor 0.4.6 nữa, vì vậy chúng sẽ không thể được truy cập nếu như vận hành viên rơ-le chuyển tiếp cập nhật.

Là một quản trị viên trang web, tôi có thể điều hướng người dùng từ onion v2 của tôi sang v3 hay không?

Đúng, nó sẽ hoạt động cho tới khi địa chỉ onion v2 không còn truy cập được. Bạn có thể muốn khuyến khích người dùng cập nhật các dấu trang bookmark của họ.

Các dịch vụ Onion v3 sẽ có hỗ trợ việc giảm thiểu các vấn đề DDoS hay là không?

Đúng, chúng tôi đang tiếp tục làm việc để cải thiện bảo mật của các dịch vụ onion. Một số công việc mà chúng tôi có trong lộ trình của mình là Tiện ích bổ sung Phòng thủ DoS ESTABLISH_INTRO Cell, Các mã Res tokens: Các chứng chỉ ẩn danh dành cho Việc phục hồi DoS Dịch vụ Onion, và Lần đầu tiên xem qua PoW trên các mạch nối giới thiệu. Để biết tổng quan về những đề xuất này, hãy đọc bài đăng blog chi tiết về Làm thế nào để ngăn chặn hành vi từ chối (dịch vụ onion).