Đúng, bạn chắc chắn là được ẩn danh tốt hơn phòng chống lại một số cuộc tấn công.

Ví dụ đơn giản nhất đó là một kẻ tấn công sở hữu một số lượng nhỏ các rơ-le Tor. Chúng sẽ thấy được một kết nối từ phía bạn, nhưng chúng sẽ không thể biết được, liệu kết nối có khởi nguồn từ máy tính của bạn không hay là đã được chuyển tiếp rơ-le từ một ai đó khác.

Có một số trường hợp mà nó có vẻ như không giúp ích: Nếu một kẻ tấn công có thể theo dõi tất cả lưu lượng traffic đến và đi của bạn, thì sẽ dễ dàng cho chúng biết được rằng những kết nối nào được rơ-le hoá và những kết nối nào được bắt đầu từ phía bạn. (Trong trường hợp này chúng vẫn không biết được các đích đến của bạn trừ phi chúng cũng đang theo dõi các đích đến đó, nhưng bạn cũng không khá khẩm hơn gì so với khi bạn là một máy khách thông thường.)

Cũng có một số nhược điểm khi chạy một rơ-le Tor. Đầu tiên, trong khi chúng tôi chỉ có một vài trăm các rơ-le, sự thật rằng bạn đang chạy một cái có thể ra dấu hiệu cho một kẻ tấn công rằng, bạn đề cao giá trị cho bảo mật riêng tư của bạn. Thứ hai, có một số loại tấn công bí mật hơn chưa được hiểu rõ hoặc chưa được kiểm tra kỹ lưỡng, liên quan đến việc sử dụng việc biết được rằng bạn đang chạy một rơ-le chuyển tiếp -- ví dụ: kẻ tấn công có lẽ có khả năng "quan sát" rằng liệu bạn có đang gửi lưu lượng truy cập hay không ngay cả khi chúng không thể thực sự theo dõi mạng của bạn, bằng cách chuyển tiếp lưu lượng thông qua rơ-le chuyển tiếp Tor của bạn và để ý nhận thấy những thay đổi về thời gian lưu lượng.

Liệu việc sử dụng có đem lại nhiều lợi ích hơn hẳn những rủi ro của nó hay không, đó một bài toán nghiên cứu mở. Có nhiều điều trong đó còn phụ thuộc vào những cuộc tấn công mà bạn lo lắng nhất. Đối với hầu hết người dùng, chúng tôi cho rằng đó là một điều thông thái khôn ngoan.