Tại sao tải của Rơ-le chuyển tiếp lại thay đổi

Tor quản lý băng thông trên toàn bộ mạng. Nó làm một công việc hợp lý cho hầu hết các rơ-le chuyển tiếp. Nhưng các mục tiêu của Tor là khác biệt với các giao thức protocol như BitTorrent. Tor muốn các trang web có độ trễ thấp, điều này yêu cầu các kết nối nhanh với nguồn dự trữ tài nguyên headroom. BitTorrent muốn tải xuống hàng loạt, mà điều này yêu cầu sử dụng tất cả băng thông.

Chúng tôi đang làm việc về một máy quét băng thông mới, mà nó dễ hiểu và dễ bảo trì hơn. Nó sẽ đưa ra các chẩn đoán cho những rơ-le không được đo đạc, và các rơ-le có ít thông số.

Tại sao Tor cần bộ phận quét băng thông?

Hầu hết các nhà cung cấp nói cho bạn biết tốc độ tối đa của kết nối cục bộ địa phương của bạn. Nhưng Tor có người dùng trên khắp thế giới, và người dùng của chúng tôi kết nối tới một hoặc hai rơ-le Guard bảo vệ ngẫu nhiên. Vì vậy, chúng ta cần biết mỗi rơ-le chuyển tiếp có thể kết nối với toàn thế giới tốt như thế nào.

Vì vậy, ngay cả khi tất cả các bên điều hành rơ-le chuyển tiếp đặt băng thông được quảng cáo thành tốc độ kết nối cục bộ của họ, chúng tôi vẫn cần các cơ quan quản lý băng thông để cân bằng tải giữa các phần khác nhau của Internet.

Tải của rơ-le chuyển tiếp thông thường là gì?

Là điều bình thường đối với hầu hết các rơ-le khi tải là 30%-80% khả năng công suất của chúng. Điều này là tốt cho các ứng dụng/máy khách: một rơ-le quá tải có độ trễ cao. (Chúng tôi muốn có đủ các rơ-le để cho mỗi rơ-le có khoảng 10% tải. Theo đó Tor sẽ có thể gần như nhanh bằng Internet phổ biến).

Đôi khi, rơ-le chuyển tiếp chạy chậm là do bộ xử lý của nó bị chậm hoặc các kết nối của nó bị hạn chế. Có những lúc, chính mạng lưới là chậm chạp: rơ-le có Peering tệ tới hầu hết các rơ-le tor khác, hoặc là khoảng cách xa xôi.

Tìm hiểu xem điều gì đang giới hạn Rơ-le chuyển tiếp

Có rất nhiều điều có thể làm chậm một rơ-le. Đây là cách làm thế nào để truy được ra chúng.

Các giới hạn Hệ thống

 • Kiểm tra RAM, CPU, và mức độ sử dụng của Bộ mô tả descriptor socket/tập tin trên rơ-le của bạn

Tor ghi lại nhật ký Log một vài trong số này khi nó bắt đầu. Những cái khác có thể được xem bằng cách sử dụng các công cụ top đầu hoặc tương tự.

Các giới hạn Nhà cung cấp

 • Hãy kiểm tra Internet-Peering (băng thông, độ trễ) từ nhà cung cấp rơ-le của bạn tới các rơ-le khác. Các rơ-le được chuyển tiếp thông qua Comcast sẽ có một số lúc bị chậm. Các rơ-le bên ngoài Bắc Mỹ và Tây Âu thông thường chậm chạp hơn.

Các giới hạn Mạng lưới Tor Network

Băng thông rơ-le có thể bị giới hạn bởi băng thông quan sát được của chính rơ-le đó, hoặc bởi băng thông đo đạc được của bộ quản lý thư mục. Đây là cách làm thế nào để tìm ra được thông số nào đang giới hạn rơ-le của bạn:

 • Hãy kiểm tra mỗi lượt vote bình chọn cho rơ-le của bạn tại consensus-health (trang lớn), và kiểm tra giá trị trung bình. Nếu rơ-le của bạn không được đánh dấu Đang chạy "Running" bởi một số các bộ phận quản lý thư mục:
  • Nó có địa chỉ IPv4 hoặc IPv6 bị sai hay không?
  • Có phải là địa chỉ IPv4 hoặc IPv6 của nó không thể truy cập được từ một số mạng lưới hay không?
  • Có phải có nhiều hơn 2 rơ-le trên địa chỉ IPv4 của nó không?

Nếu không, hãy kiểm tra băng thông quan sát được và tốc độ băng thông (giới hạn) của rơ-le của bạn. Hãy xem rơ-le của bạn trên các thông số Metrics. Sau đó di chuột qua tiêu đề băng thông để xem băng thông quan sát được và tốc độ băng thông rơ-le chuyển tiếp.

Đây là một số chi tiết thêm và một số ví dụ: Tụt khối lượng đồng thuận (Drop in consensus weight)Tăng cường tốc độ của rơ-le đầu ra exit (Rampup speed of Exit relay).

Làm thế nào để sửa chữa nó

Con số nhỏ nhất trong các thông số này là giới hạn băng thông được phân bổ cho rơ-le chuyển tiếp.

 • Nếu đó là tốc độ băng thông, hãy tăng BandwidthRate/Burst hoặc RelayBandwidthRate/Burst trong torrc của bạn.
 • Nếu đó là băng thông được quan sát, rơ-le của bạn sẽ không yêu cầu thêm băng thông cho tới khi nó thấy chính nó đang trở nên nhanh hơn.. Bạn cần phải tìm ra lý do tại sao nó bị chậm.
 • Nếu đó là giá trị băng thông trung bình đo đạc được, rơ-le của bạn sẽ trông chậm chạp từ phần lớn các cơ quan quản lý băng thông. Bạn cần tìm ra lý do tại sao nó đo lường bị chậm.

Thực hiện các phép đo rơ-le chuyển tiếp của riêng bạn

Nếu rơ-le của bạn cho rằng nó chậm chạp, hoặc bộ quản lý băng thông cho rằng nó chậm chạp, bạn có thể tự mình test kiểm tra băng thông:

 • Run a test using tor to see how fast tor can get on your network

  For this, you need to configure a tor client to use use your relay as entry. If your relay has only Guard flag, set EntryNodes with your relay fingerprint in torrc. If your relay doesn't have Guard flag or it has Guard and Exit flags, you can't set your relay as an entry node (see https://gitlab.torproject.org/tpo/core/tor/-/issues/22204), but you can set it as your bridge, even if it is not a bridge. To set your relay as a bridge, add to your torrc:

  Bridge <ip>:<port>
  UseBridge 1
  

  Then download a large file using your SocksPort as a socks proxy. For this, you can use curl, eg:

  curl https://target/path --proxy socks5h://<user>:<password>@127.0.0.1:<socks-port>
  

  Using different user/password guarantees different circuits. You can use $RANDOM.

  That will give you some idea of how much traffic your relay can sustain.

  Alternatively, you can run relay_bw to test your relay using 2 hops circuits, in a similar way as sbws does.

 • Run a test using tor and chutney to find out how fast tor can get on your CPU. Keep increasing the data volume until the bandwidth stops increasing.