Bookmarks in Tor Browser for Desktop can be exported, imported, backed up, restored as well as imported from another browser. The instructions are similar on Windows, macOS and Linux. Để quản lý các dấu trang bookmark của bạn trong trình duyệt Tor Browser, hãy đi tới:

 • Menu Hamburger >> Các dấu trang Bookmark >> Quản lý các dấu trang bookmark (bên dưới menu)
 • From the toolbar on the Library window, click on the option to 'Import and Backup'.

Nếu bạn mong muốn truy xuất các dấu trang bookmark

 • Chọn Truy xuất các dấu trang Bookmark sang HTML
 • Trong cửa sổ Tập tin Truy xuất các dấu trang Bookmark được mở, hãy lựa chọn một vị trí để sao lưu tập tin, được đặt tên là bookmarks.html theo mặc định. Desktop thông thường là một điểm tốt, nhưng bất kỳ nơi nào dễ dàng để nhớ đến sẽ hoạt động tốt.
 • Nhấp vào nút bấm "Sao lưu". Cửa sổ Tập tin Truy xuất các dấu trang Bookmark sẽ đóng lại.
 • Đóng cửa sổ Thư viện.

Các dấu trang bookmark của bạn hiện được truy xuất một cách thành công từ trình duyệt Tor Browser. Tập tin các dấu trang bookmark HTML mà bạn đã sao lưu hiện đã sẵn sàng để được truy nhập vào một trình duyệt web khác.

Nếu bạn mong muốn truy nhập các dấu trang bookmark

 • Chọn Truy nhập các dấu trang Bookmark từ HTML
 • Bên trong cửa sổ Tập tin Truy nhập các dấu trang Bookmark được mở, hãy điều hướng tới tập tin HTML các dấu trang bookmark mà bạn đang truy nhập và lựa chọn tập tin.
 • Nhấp vào nút bấm "Mở". Cửa sổ Tập tin Truy nhập các dấu trang Bookmark sẽ đóng lại.
 • Đóng cửa sổ Thư viện.

Các dấu trang bookmark trong tập tin HTML được lựa chọn sẽ được thêm vào trong trình duyệt Tor Browser của bạn ngay bên trong thư mục Menu các dấu trang bookmark.

Nếu bạn mong muốn được sao lưu backup

 • Chọn sao lưu Backup
 • Một cửa sổ mới mở ra và bạn phải chọn vị trí để sao lưu tập tin. Tập tin phải ở định dạng .json.

Nếu bạn mong muốn được khôi phục

 • Chọn Khôi phục và rồi lựa chọn tập tin dấu trang bookmark mà bạn mong muốn khôi phục.
 • Hãy nhấp vào OK vào cửa sổ bật lên pop-up được hiển thị và hoan hô, bạn vừa mới khôi phục bản sao lưu backup dấu trang của bạn.

Import bookmarks from another browser

Các dấu trang bookmark có thể được chuyển giao từ Firefox sang trình duyệt Tor Browser. Có hai phương cách để truy xuất và truy nhập các dấu trang bookmark trong Firefox: tập tin HTML hoặc tập tin JSON. After exporting the data from the browser, follow the above steps to import the bookmark file into your Tor Browser.

Lưu ý: Hiện nay, trên trình duyệt Tor Browser cho Android, không có cách nào tốt để truy xuất và truy nhập các dấu trang bookmark. Lỗi Bug #31617