Trong trình duyệt Tor Browser, mọi tên miền domain mới có mạch nối của riêng nó. Tài liệu Thiết kế và việc Triển khai của trình duyệt Tor Browser giải thích sâu hơn về những suy tư đằng sau thiết kế này.