Đúng. Tor có thể được định cấu hình như một máy khách hoặc một rơ-le trên một chiếc máy tính khác, và cho phép các máy khác khả năng kết nối tới nó cho việc ẩn danh. Điều này là hữu ích nhất trong một môi trường mà có nhiều các máy tính muốn có một cổng gateway ẩn danh với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, hãy lưu ý cảnh báo trước rằng, với cấu hình này, bất kỳ ai nằm trong mạng riêng tư của bạn (tồn tại giữa bạn và máy, ứng dụng khách Tor/rơ-le Tor) đều có thể thấy được lưu lượng mà bạn đang gửi đi dưới dạng văn bản rõ ràng. Sự ẩn danh không bắt đầu cho tới khi bạn tới được rơ-le Tor. Bởi vì điều này, nếu bạn là người điều khiển của tên miền domain của bạn và bạn biết rằng mọi thứ đã bị khoá lại, bạn sẽ ổn thôi, nhưng cấu hình này có thể là không phù hợp cho các mạng lưới riêng tư rộng lớn, nơi mà bảo mật luôn là chìa khoá.

Việc định cấu hình là điều đơn giản, theo đó, hãy chỉnh sửa SocksListenAddress trong tập tin torrc của bạn theo các ví dụ sau:

SocksListenAddress 127.0.0.1
SocksListenAddress 192.168.x.x:9100
SocksListenAddress 0.0.0.0:9100

Bạn có thể gõ nhập vào nhiều địa chỉ lắng nghe (listen addresses), trong trường hợp bạn là một phần của nhiều mạng lưới hoặc các subnet.

SocksListenAddress 192.168.x.x:9100 #eth0
SocksListenAddress 10.x.x.x:9100 #eth1

Sau đó, các ứng dụng/máy khách của bạn trên các mạng lưới/subnet tương ứng của chúng có thể chỉ định một proxy socks với địa chỉ và cổng port mà bạn đã chỉ định cho SocksListenAddress là đó. Xin hãy lưu ý rằng, tuỳ chọn cấu hình SocksPort đưa ra cổng port CHỈ DUY NHẤT dành cho localhost (127.0.0.1) mà thôi. Khi bạn cài đặt SocksListenAddress(es) của bạn, bạn cần phải đưa địa chỉ cho cổng port, như được hiển thị bên trên. Nếu bạn quan tâm đến việc buộc tất cả các dữ liệu chiều gửi đi phải đi thông qua máy, ứng dụng khách Tor/rơ-le Tor trung tâm, thay vì máy chủ chỉ là một proxy tùy chọn, bạn có thể thấy chương trình iptables (cho *nix) hữu ích.