El navegador Tor segurament pot ajudar els usuaris a accedir al vostre lloc web des de llocs on està blocat. Normalment, només cal baixar el Navegador Tor i utilitzar-lo per a navegar per la pàgina blocada permetrà accedir-la. En llocs on hi ha una gran censura, tenim disponibles diverses opcions d’elusió contra la censura, incloent transports connectables.

Per a obtenir més informació, consulteu el Manual d’usuari navegador Tor en la secció de censura.