• No utilitzeu els paquets en els dipòsits d'Ubuntu. No s'actualitzen de forma fiable. Si els utilitzes, pots perdre estabilitat important i correccions de seguretat.
 • Determineu la vostra versió d'Ubuntu executant el següent comandament:
   ‪$ lsb_release -c
  
 • As root, add the following lines to /etc/apt/sources.list. Replace 'version' with the version you found in the previous step:
   deb https://deb.torproject.org/torproject.org version main
   deb-src https://deb.torproject.org/torproject.org version main
  
 • Afegiu la clau gpg usada per signar els paquets executant les ordres següents:
   ‪$ curl https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89.asc | sudo apt-key add -
  
 • Executeu les ordres següents per instal·lar tor i comproveu les seves signatures:
   ‪$ sudo apt-get update
   ‪$ sudo apt-get install tor deb.torproject.org-keyring