El navegador Tor sovint fa que la vostra connexió aparegui com si provingués d'una part completament diferent del món. Alguns llocs web, com ara bancs o proveïdors de correu electrònic, poden interpretar-ho com a signe que el vostre compte s'ha vist compromès i us poden blocar.

L'única manera de resoldre això és seguir el procediment recomanat del lloc per a la recuperació del compte o posar-se en contacte amb els operadors i explicar la situació.

És possible que pugueu evitar aquest escenari si el vostre proveïdor ofereix l'autenticació de doble factor, que és una opció de seguretat molt millor que la reputació basada en IP. Poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor i pregunteu-los si proporcionen 2FA. (autenticació de doble factor)