Actualment, no hi ha cap mètode compatible per configurar el navegador Tor com a navegador predeterminat. El navegador Tor treballa fort per aïllar-se de la resta del sistema i els passos per fer-ho navegador predeterminat no va en aquesta linea. This means sometimes a website would load in the Tor Browser, and sometimes it would load in another browser. This type of behavior can be dangerous and break anonymity.