Executar el navegador Tor no us fa actuar com un repetidor a la xarxa. Això significa que l'ordinador no s'utilitzarà per encaminar el trànsit per a tercers. If you'd like to become a relay, please see our Tor Relay Guide.