Executar el navegador Tor no us fa actuar com un repetidor a la xarxa. Això significa que l'ordinador no s'utilitzarà per encaminar el trànsit per a tercers. Si voleu convertir-vos en un repetidor, consulteu la nostra Guia de repetidors de Tor.