De vegades, els llocs web amb molt contingut JavaScript poden tenir problemes funcionals sobre el navegador Tor. The simplest fix is to click on the Security icon (the small gray shield at the top-right of the screen), then click "Change..." Establiu la seguretat a "Estàndard".