همانطور که در بالا ذکر شد، برای یک ناظر ممکن است که هم شما و هم وب‌سایت مقصد یا گرهٔ خروجی Tor شما را مشاهده کند تا زمان‌بندی ترافیک شما را هنگام ورود به شبکهٔ Tor و همچنین هنگام خروج آن، با هم مرتبط کند. Tor در مقابل چنین مدل تهدیدی دفاع نمی‌کند.

در یک مفهوم محدودتر، توجه داشته باشید که اگر یک عامل اجرای قانون یا سانسور توانایی مشاهدهٔ اخص بخش‌هایی از شبکه را داشته باشد، این امکان برای آن‌ها وجود دارد که تنها با مشاهدهٔ ترافیک در هر دو طرف، ظن صحبت منظم شما با دوستتان و همبستگی زمان‌بندی ترافیک مربوط به آن را تصدیق کنند. Again, this is only useful to verify that parties already suspected of communicating with one another are doing so. در بیشتر کشورها، همبستگی زمانی سوءظن لازم برای دریافت حکم قضایی را فراهم نمی‌کند.

به‌علاوه، از آنجایی که Tor از مدارها برای چندین اتصال TCP استفاده می‌کند، می‌توان ترافیک شناس و ناشناس را در یک گرهٔ خروجی معین با هم مرتبط نمود، بنابراین مراقب باشید که چه برنامه‌هایی را هم‌زمان روی Tor اجرا می‌کنید. حتی شاید سرویس‌گیرنده‌های Tor جداگانه‌ای را برای این برنامه‌ها اجرا کنید.