همانطور که در بالا اشاره شد، برای ناظری که می‌تواند هم شما و هم مقصد یا گرهٔ خروجی Tor شما را مشاهده کند، امکان‌پذیر است تا زمان‌‌گذاری ترافیک شما را هنگامی که به شبکهٔ Tor وارد و همچنین هنگامی که از آن خارج می‌شود همبسته‌یابی کند. Tor در مقابل چنین مدل تهدیدی دفاع نمی‌کند.

به معنای دقیق‌تر، توجه داشته باشید که اگر دستگاه سانسور یا سازمان اجرای قانون توانایی مشاهدهٔ جزئیِ بخش‌هایی از شبکه را داشته باشد، می‌توانند با مشاهدهٔ ترافیک در هر دو سر، این گمان را که شما به‌صورت مرتب با دوستتان صحبت می‌کنید، فقط از طریق همبسته‌یابی زمان‌بندی آن ترافیک، تأیید کنند. باز هم، این کار فقط برای تأیید اینکه کسانی که پیشاپیش مظنون به برقراری ارتباط با یکدیگر هستند، واقعاً در ارتباطند، مفید است. در بیشتر کشورها، همبستگی زمانی سوءظن لازم را برای دریافت حکم قضایی فراهم نمی‌کند.

به‌علاوه، از آنجایی که Tor از مدارها برای چندین اتصال TCP استفاده می‌کند، می‌توان ترافیک شناس و ناشناس را در یک گرهٔ خروجی معین با هم مرتبط نمود، بنابراین مراقب باشید که چه برنامه‌هایی را هم‌زمان روی Tor اجرا می‌کنید. حتی شاید کلاینت‌های Tor جداگانه‌ای را برای این برنامه‌ها اجرا کنید.