همانطور که در بالا اشاره شد، برای ناظری که می‌تواند هم شما و هم مقصد یا گرهٔ خروجی Tor شما را مشاهده کند، امکان‌پذیر است تا زمان‌‌گذاری ترافیک شما را هنگامی که به شبکهٔ Tor وارد و همچنین هنگامی که از آن خارج می‌شود همبسته‌یابی کند. Tor در مقابل چنین مدل تهدیدی دفاع نمی‌کند.

به معنای محدودتر، توجه داشته باشید که اگر یک سازمان اجرای قانون یا سانسور توانایی مشاهدهٔ بخش‌های خاصی از شبکه را داشته باشد، برای آن‌ها ممکن است که تنها با مشاهدهٔ ترافیک در هر دو سر، و از طریق همبسته‌یابی زمان‌گذاری فقط آن ترافیک، ظن اینکه شما منظماً با دوستتان صحبت می‌کنید را تأیید کنند. این کار فقط برای تصدیق اینکه افرادی که از قبل مظنون به برقراری ارتباط با یکدیگر هستند، واقعاً با یکدیگر در ارتباطند مفید است. در بیشتر کشورها، همبستگی زمانی سوءظن لازم را برای دریافت حکم قضایی فراهم نمی‌کند.

به‌علاوه، از آنجایی که Tor از مدارها برای چندین اتصال TCP استفاده می‌کند، می‌توان ترافیک شناس و ناشناس را در یک گرهٔ خروجی معین با هم مرتبط نمود، بنابراین مراقب باشید که چه برنامه‌هایی را هم‌زمان روی Tor اجرا می‌کنید. حتی شاید کلاینت‌های Tor جداگانه‌ای را برای این برنامه‌ها اجرا کنید.