نه، این‌طور نیست. شما باید از یک برنامهٔ جداگانه استفاده کنید که برنامه و پروتکل شما را درک نموده و نحوهٔ تمیز یا «پاک‌سازی» داده‌هایی را که ارسال می‌کند بداند. مرورگر Tor سعی می‌کند تا دادهٔ سطح برنامه را، مانند رشتهٔ کاربر-نماینده، برای تمام کاربران یکنواخت نگه دارد. اگر چه مرورگر Tor، درمورد متنی که در فرم‌ها می‌نویسید، قادر به انجام هیچ‌ کاری نیست.