پروژهٔ Tor توانایی میزبانی، کنترل، کشف مالک یا موقعیت یک نشانی onion. را ندارد. نشانی onion. یک نشانی از یک سرویس پیازی است. نامی که با onion. پایان می‌یابد یک توصیف‌گر سرویس پیازی است. این نامی است که به‌طور خودکار تولید شده و می‌تواند روی هر رله یا کلاینت Tor در هر جایی از اینترنت قرار گیرد. سرویس‌های پیازی برای محافظت از هم کاربر و هم ارائه‌دهندهٔ سرویس در برابر آشکار شدن اینکه چه کسی هستند و از کجا هستند طراحی شده‌اند. طراحی سرویس‌های پیازی به این معناست که مالک و موقعیت وب‌سایت onion. حتی از ما نیز پنهان است.

اما به یاد داشته باشید که این بدین معنی نیست که سرویس‌های پیازی آسیب‌ناپذیر هستند. شگردهای پلیسی مرسوم همچنان می‌تواند در برابر آن‌ها بسیار مؤثر باشد، مانند مصاحبه با مظنون‌ها، تجزیه و تحلیل شیوهٔ نگارش، تجزیه و تحلیل فنی خود محتوا، عملیات استینگ، ضربات صفحه‌کلید و دیگر تحقیقات فیزیکی.

اگر شکایتی دربارهٔ موارد کودک‌آزاری دارید، ممکن است بخواهید آن را به مرکز ملی کودکان مفقود و مورد سوء استفاده قرار گرفته گزارش دهید که به عنوان یک نقطهٔ هماهنگی ملی برای بررسی پورنوگرافی کودکان عمل می‌کند: http://www.missingkids.com/. ما لینک‌هایی را که شما گزارش می‌دهید مشاهده نمی‌کنیم.