Dự án Tor Project không thực hiện host, điều khiển, hoặc có khả năng để biết được chủ nhân hoặc vị trí của một địa chỉ .onion. Địa chỉ .onion là một địa chỉ từ một dịch vụ onion. Cái tên mà bạn thấy nó kết thúc bằng .onion là một bộ mô tả descriptor dịch vụ onion. Đó là một cái tên được tạo ra một cách tự động, mà có thể được định vị trên bất kỳ một rơ-le Tor nào hoặc ứng dụng/máy khách ở bất cứ đâu trên Internet. Các dịch vụ Onion được thiết kế để bảo vệ đồng thời người dùng và nhà cung cấp dịch vụ khỏi bị khám phá rằng họ là ai và họ đến từ đâu. Thiết kế của các dịch vụ onion nghĩa là chủ nhân và vị trí của trang web .onion được ẩn giấu ngay cả đối với chúng tôi.

Nhưng hãy nhớ rằng điều này không có nghĩa là các dịch vụ onion là bất khả xâm phạm. Các phương thức cảnh sát truyền thống vẫn có thể cực kỳ hiệu quả chống lại chúng, ví dụ như thẩm tra các nghi phạm, phân tích kiểu viết, phân tích kỹ thuật về nội dung chính nó, điều tra ngầm, phân tích bàn phím và kiểu gõ, và các phương thức điều tra vật lý khác.

Nếu bạn có lời than phiền về các nội dung xâm phạm, lợi dụng trẻ em, bạn có thể mong muốn được báo cáo nó tới Trung tâm Quốc gia về Mất tích và Lạm dụng Trẻ em, trung tâm này phục vụ như một điểm điều phối quốc gia cho việc điều tra về các nội dung khiêu dâm trẻ em: http://www.missingkids.com/. Chúng tôi không xem các đường dẫn link mà bạn báo cáo.