ملزم ساختن هر کاربر به اجرای یک رله به مقیاس‌کردن شبکه برای مدیریت همهٔ کاربران ما کمک می‌کند، همچنین اجرای یک رلهٔ Tor ممکن است به ناشناسی شما کمک کند. بااین‌حال، بسیاری از کاربران Tor نمی‌توانند رله‌های خوبی باشند — برای مثال، برخی از کلاینت‌های Tor پشت فایروال‌های محدودکننده قرار دارند، از طریق مودم وصل می‌شوند یا در هرصورت در موقعیتی نیستند که بتوانند ترافیک رله کنند. ارائهٔ خدمات به این کلاینت‌ها، بخش مهمی از فراهم نمودن ناشناسی موثر برای همه است، زیرا بسیاری از کاربران Tor با این‌ موارد یا محدودیت‌های مشابه مواجه هستند و به حساب آوردن این کلاینت‌ها، میزان ناشناسی را افزایش می‌دهد.

همان‌طور که گفته شد، ما می‌خواهیم کاربران Tor را تشویق کنیم تا رله‌ها را اجرا کنند، بنابراین آنچه واقعا خواهان انجامش هستیم تسهیل فرایند راه‌اندازی و نگهداری یک رله است. ما در چند سال گذشته با پیکربندی آسان پیشرفت زیادی را رقم زده‌ایم: Tor در تشخیص خودکار قابل‌دسترس بودن آن و میزان پهنای‌باندی که می‌تواند ارائه دهد خوب است.

با این وجود چهار مرحله وجود دارد که باید قبل از اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم به آن‌ها توجه کنیم :

  • اول، ما هنوز باید در برآورد خودکار مقدار مناسب پهنای‌باندی که اجازه می‌دهیم بهتر شویم. ممکن است سوئیچ به انتقال UDP ساده‌ترین پاسخ در اینجا باشد - که متأسفانه اصلاً پاسخ ساده‌ای نیست.

  • دوم، ما باید هم روی مقیاس‌پذیری شبکه (چگونگی توقف نیاز اتصال همهٔ رله‌های Tor به تمام رله‌های Tor) و هم مقیاس‌پذیری شاخه (چگونگی توقف نیاز به شناختن همهٔ رله‌های Tor توسط تمام کاربران Tor) کار کنیم. چنین تغییراتی می‌توانند تأثیر زیادی بر ناشناسی بالقوه و بالفعل داشته باشند. برای جزئیات بیشتر بخش ۵ مقالهٔ چالش‌ها را ببینید. باز هم، حامل UDP در اینجا کمک‌ می‌کند.

  • سوم، ما باید از خطرات ارسال ترافیک مهاجم از طریق رله شما را در زمانی که خود شما نیز ترافیک ناشناس خود را راه‌اندازی کرده‌اید، آگاه شویم. سه مقاله مقاله‌های تحقیقاتی مختلف روش‌هایی را برای شناسایی رله‌ها در مدار بوسیلهٔ ارسال ترافیک از طریق رله‌های کاندید و جستجوی افت در ترافیک هنگامی که مدار فعال است، شرح می‌دهند. این حملات انسداد در Tor چندان ترسناک نیستند تا زمانی که رله‌ها هیچ‌گاه همزمان کلاینت نباشند. اما اگر می‌خواهیم کلاینت‌های بیشتری را تشویق کنیم که عملکرد رله را فعال کنند (چه به‌شکل رلهٔ پل یا به‌شکل رلهٔ معمولی)، باید این تهدید را بهتر بفهمیم و یاد بگیریم که چگونه آن را کاهش دهیم.

  • چهارم، ممکن است به نوعی طرح تشویقی نیاز داشته باشیم تا مردم را تشویق کنیم که ترافیک را برای دیگران انتقال دهند و یا تبدیل به گره‌های خروجی شوند. ایده‌های فعلی ما در مورد مشوق‌های Tor را در اینجا ببینید.

لطفاً در همهٔ این زمینه‌ها کمک کنید!