الزام هر کاربر Tor به عنوان یک رله به مقیاس کردن شبکه برای مدیریت همه کاربران کمک می‌کند. همچنین اجرای یک رله Tor می‌تواند به ناشناس بودن شما کمک کند. با این حال، بسیاری از کاربران Tor نمی‌توانند رله‌های خوبی باشند — برای مثال، برخی از سرویس‌گیرنده‌های Tor از پشت فایروال‌های محدودکننده عمل می‌کنند، از طریق مودم متصل می‌شوند یا در غیر این‌ صورت در موقعیتی نیستند که بتوانند ترافیک را رله کنند. ارائهٔ خدمات به این سرویس‌گیرنده‌ها، بخش مهمی از فراهم نمودن ناشناسی موثر برای همه است، زیرا بسیاری از کاربران Tor با این‌ موارد یا محدودیت‌های مشابه مواجه هستند و به حساب آوردن این سرویس‌گیرنده‌ها، میزان ناشناسی را افزایش می‌دهد.

همان‌طور که گفته شد، ما می‌خواهیم کاربران Tor را تشویق کنیم تا رله‌ها را اجرا کنند، بنابراین آنچه واقعا خواهان انجامش هستیم ساده نمودن فرآیند راه‌اندازی و نگهداری یک رله است. ما در چند سال گذشته با پیکربندی آسان پیشرفت زیادی را رقم زده‌ایم: Tor در تشخیص خودکار قابل‌دسترس بودن آن و میزان پهنای‌باندی که می‌تواند ارائه دهد خوب است.

با این وجود چهار مرحله وجود دارد که باید قبل از اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم به آن‌ها توجه کنیم :

  • اول، ما هنوز باید در برآورد خودکار مقدار مناسب پهنای‌باندی که اجازه می‌دهیم بهتر شویم. ممکن است جابجایی به UDP ساده‌ترین پاسخ در اینجا باشد - که متاسفانه پاسخ ساده‌ای نیست.

  • دوم، ما باید هم روی مقیاس‌پذیری شبکه (چگونگی توقف نیاز اتصال همهٔ رله‌های Tor به تمام رله‌های Tor) و هم مقیاس‌پذیری شاخه (چگونگی توقف نیاز به شناختن همهٔ رله‌های Tor توسط تمام کاربران Tor) کار کنیم. چنین تغییراتی می‌تواند تاثیر زیادی بر ناشناس بودن بالقوه و واقعی داشته باشد. برای جزئیات بیشتر به بخش 5 مقاله چالش‌ها مراجعه کنید. باز هم، حامل UDP در اینجا کمک‌کننده خواهد بود.

  • سوم، ما باید از خطرات ارسال ترافیک مهاجم از طریق رله شما را در زمانی که خود شما نیز ترافیک ناشناس خود را راه اندازی کرده‌اید، آگاه شویم. سه مقاله تحقیقاتی مختلف روش‌هایی را برای شناسایی رله‌ها در مدار با اجرای ترافیک از طریق رله‌های کاندید و جستجوی افت در ترافیک در زمانی که مدار فعال است، شرح می‌دهند. این حملات انسداد در Tor چندان ترسناک نیستند تا زمانی که رله‌ها نیز کلاینت نباشند. اما اگر می‌خواهیم کلاینت‌های بیشتری را تشویق کنیم تا عملکرد رله را روشن کنند (چه به عنوان رله پل یا به عنوان رله معمولی)، باید این تهدید را بهتر درک کنیم و یاد بگیریم که چگونه آن را کاهش دهیم.

  • چهارم، ممکن است به نوعی طرح تشویقی نیاز داشته باشیم تا مردم را تشویق کنیم که ترافیک را برای دیگران انتقال دهند و یا تبدیل به گره‌های خروجی شوند. در اینجا ایده‌های فعلی ما در مورد مشوق‌های Tor خواهید دید.

لطفا در مورد این‌ها کمک کنید!