Việc yêu cầu mỗi một người dùng Tor trở thành một rơ-le sẽ có thể trợ giúp việc mở rộng mạng lưới để có thể xử lý giúp tất cả người dùng của chúng ta, và việc chạy một rơ-le Tor có thể có ích cho tính ẩn danh của bạn. Dù sao thì, có nhiều người dùng Tor không thể trở thành các rơ-le tốt — ví dụ, một số máy khách Tor vận hành từ đằng sau các tường lửa hạn chế, kết nối thông qua modem, hoặc ngoài ra có thể không ở một vị trí tốt mà họ có thể chuyển tiếp rơ-le lưu lượng traffic. Việc cung cấp dịch vụ tới các ứng dụng/máy khách này là một phần trọng yếu của việc cung cấp bảo mật ẩn danh hiệu quả cho tất cả mọi người, vì có nhiều người dùng Tor là đối tượng của những sự áp chế, giới hạn tương tự và việc bao gồm những máy khách này sẽ gia tăng kích thước của tập hợp nhóm ẩn danh.

Dẫu vậy, chúng tôi thực sự mong muốn động viên việc người dùng Tor chạy các rơ-le, do đó, điều mà chúng tôi muốn thực hiện đó là đơn giản hoá quá trình cài đặt và bảo trì một rơ-le. Chúng tôi đã thực hiện được nhiều tiến độ với cấu hình đơn giản trong một vài năm qua: Tor khá là tốt trong việc tự động xác định, điều tra ra liệu nó có khả năng được truy cập tới hay không và có bao nhiêu băng thông mà nó có thể đề nghị cung cấp.

Trước khi có thể làm điều này, có bốn bước mà chúng ta cần phải sắp xếp giải quyết:

  • Trước tiên, chúng ta vẫn cần phải làm tốt hơn trong việc tự động ước lượng số lượng băng thông đúng đắn để cho phép. Điều đó có thể là việc chuyển đổi sang transport vận chuyển UDP chính là câu trả lời đơn giản nhất tại đây — ơn trời, nó cũng chẳng phải là một câu trả lời dễ dàng gì.

  • Thứ hai, chúng ta cần nghiên cứu về khả năng mở rộng, đồng thời của cả mạng lưới (làm thế nào để ngừng yêu cầu rằng, tất cả các rơ-le Tor có khả năng kết nối tới tất cả các rơ-le Tor) và của cả thư mục (làm thế nào để ngừng yêu cầu rằng, tất cả các người dùng Tor biết về tất cả các rơ-le Tor). Các thay đổi như thế này có thể có ảnh hưởng rộng lớn tới tính ẩn danh tiềm năng và thực tế. Hãy xem Mục 5 của bài viết Các thử thách để biết thêm các chi tiết. Transport vận chuyển UDP cũng có thể giúp ích tại đây.

  • Thứ ba, chúng ta cần phải hiểu rõ hơn các nguy cơ từ việc để cho kẻ tấn công gửi lưu lượng traffic thông qua rơ-le của bạn trong khi bạn cũng đang bắt đầu khởi chạy lưu lượng traffic đã ẩn danh hoá của chính bạn. Ba nghiên cứu khác nhau mô tả các cách thức để nhận diện các rơ-le trong một mạch nối bằng cách chạy lưu lượng traffic thông qua các rơ-le ứng viên và tìm kiếm các dấu hiệu bất thường trong khi mạch nối đang hoạt động. Các cuộc tấn công áp đảo gây tắc nghẽn này là không hề đáng sợ chút nào trong bối cảnh đối với Tor một khi các rơ-le không phải cũng là các máy khách. Nhưng nếu chúng ta cũng đang cố gắng vận động nhiều máy khách hơn nữa để bật kích hoạt tính năng rơ-le (kể cả là như các rơ-le cầu Bridge hoặc như các rơ-le thông thường), thì chúng ta cần phải hiểu được mối nguy cơ này tốt hơn và tìm hiểu cách làm thế nào để giảm bớt chúng.

  • Thứ tư, chúng ta có lẽ cần một số kiểu kế hoạch khuyến khích để cổ động người dùng chuyển tiếp rơ-le lưu lượng traffic cho mọi người khác, và/hoặc trở thành các nút giao đầu ra exit. Đây là những suy nghĩ hiện tại của chúng tôi về các ưu đãi khích lệ Tor.

Xin hãy giúp đỡ về tất cả những điều này!