browsing history / تاریخچهٔ مرور

تاریخچهٔ مرورگر سابقه‌ای از درخواست‌های ایجاد شده در هنگام استفاده از مرورگر وب است و شامل اطلاعاتی مانند وب‌سایت‌های بازدید شده و زمان بازدید آن‌هاست. مرورگر Tor‏ تاریخچهٔ مرور شما را پس از بسته‌شدن نشست‏ شما پاک می‌کند.