Captcha / کپچا

کپچاها یک آزمون پاسخ به چالش هستند که در محاسبات انسان بودن کاربر به کار می‌روند. کاربران Tor گاهی مواقع به کپچا مواجه می‌شوند، زیرا رله‌های Tor درخواست‌های زیادی می‌کنند که ممکن است وب‌سایت‌ها برای تشخیص اینکه آیا این درخواست‌ها از سوی انسان‌ها یا ربات‌ها می‌آیند یا نه، با مشکل برخورد کنند.

Spelling notes:

فقط حرف اول را بزرگ بنویسید، زیرا کپچا اکنون یک اسم در نظر گرفته می‌شود