domain fronting / دامنهٔ صوری

دامنهٔ صوری یک تکنیک دورزدن سانسور است که سایتی را که به آن متصل می‌شوید ماسک می‌کند. از دید سانسور، به‌نظر می‌رسد که شما در حال اتصال به یک سرویس بزرگ (مانند Microsoft یا Google) هستید که مسدودسازی آن برای سانسور هزینه‌بر است. بااین‌حال، مانند مرورگر Tor شما را ناشناس یا مقصدتان را به‌طور کامل پنهان نمی‌کند. For more information see this blogpost about domain fronting.

Spelling notes:

نیاز به استفاده از حروف بزرگ نیست.

Translation notes:

اگر در زبان شما بهتر به‌نظر می‌رسد می‌توانید این اصطلاح را ترجمه کنید.