domain fronting / دامنهٔ صوری

دامنه صوری یک تکنیک دور زدن سانسور است که سایتی را که به آن وصل می‌شوید پنهان می‌کند. از منظر یک سانسور، به نظر می‌رسد که شما در حال اتصال به سرویس بزرگ هستید که مسدود کردن آن برای یک سانسورکننده هزینه‌بر است، مانند مایکروسافت یا گوگل. با این حال، مانند مرورگر Tor شما را ناشناس نمی‌کند یا مقصد خود را به طور کامل پنهان نمی‌کند. For more information see this blogpost about domain fronting.

Spelling notes:

نیاز به استفاده از حروف بزرگ نیست.

Translation notes:

اگر با ترجمه به زبان شما بهتر به نظر می‌رسد، می‌توانید این اصطلاح را ترجمه کنید.