domain fronting / دامنهٔ صوری

دامنه صوری یک تکنیک دور زدن سانسور است که سایتی را که به آن وصل می‌شوید پنهان می‌کند. از منظر یک سانسور، به نظر می‌رسد که شما در حال اتصال به سرویس بزرگ هستید که مسدود کردن آن برای یک سانسورکننده هزینه‌بر است، مانند مایکروسافت یا گوگل. بااین‌حال، مانند مرورگر Tor شما را ناشناس یا مقصدتان را به‌طور کامل پنهان نمی‌کند. For more information see this blogpost about domain fronting.

Spelling notes:

نیاز به استفاده از حروف بزرگ نیست.

Translation notes:

اگر در زبان شما بهتر به‌نظر می‌رسد می‌توانید این اصطلاح را ترجمه کنید.