secure sockets layer (SSL) / لایهٔ سوکت‌های امن (SSL)

لایهٔ سوکت‌های امن (SSL) یک پروتکل استاندارد امنیتی اینترنت است که برای امن ساختن یک اتصال اینترنتی و محافظت از داده‌های حساس در حال فرستادن بین دو سیستم استفاده می‌شود. SSL داده‌هایی را که در حال انتقال هستند رمزگذاری نموده و از دسترسی اشخاص ثالث به داده‌ها در حین ارسال جلوگیری می‌کند.