third-party tracking / ردیابی شخص ثالث

بیشتر وب‌سایت‌ها از سرویس‌های شخص-ثالث متعددی استفاده می‌کنند، از جمله تبلیغات و ردیاب‌های تجزیه‌وتحلیل، که در مورد نشانی IP، مرورگر وب، سیستم شما و رفتارهای مرورتان داده جمع‌آوری می‌کنند، تمام این موارد می‌توانند فعالیت شما را میان وب‌سایت‌های مختلف به هم پیوند دهند. مرورگر Tor از وقوع بسیاری از این فعالیت‌ها جلوگیری می‌کند.