Tor / Tor network/ Core Tor / Tor / شبکهٔ Tor/ هستهٔ Tor

Tor برنامه‌ای است که شما می‌توانید روی رایانهٔ خود اجرا کنید که به ایمن نگه داشتن شما در اینترنت کمک می‌کند. با پرش‌دادن ارتباطات شما در یک شبکه از رله‌های توزیع‌شد که از سوی داوطلبان در سراسر جهان اجرا می‌شوند محافظت می‌کند: از اینکه شخصی بتواند اتصال اینترنت شما را تماشا کند و ببیند که چه سایت‌هایی را دیده‌اید جلوگیری می‌کند، و از اینکه سایت بفهمند شما در کجا قرار دارید جلوگیری می‌کند. به این مجموعه از رله‌های داوطلبانه شبکهٔ Tor گفته می‌شود. گاهی اوقات نرم‌افزار مربوط به این شبکه هستهٔ Tor نام دارد و گاهی "little-t tor". بیشتر افراد از Tor همراه با مرورگر Tor که نگارشی از Firefox است، استفاده می‌کنند که مشکلات حریم‌خصوصی بسیاری را حل می‌کند.