با رعایت این آموزش‌ها می‌توانید یک رله را در ویندوز اجرا کنید:

شما باید زمانی یک رله ویندوز را اجرا کنید که بتوانید آن را 24/7 اجرا کنید. اگر نمی‌توانید آن را تضمین کنید، Snowflake راه بهتری برای کمک کردن منابع خود به شبکه Tor است.