ما به دنبال افرادی با اتصال اینترنتی به نسبت قابل اعتماد هستیم، که حداقل دارای پهنای‌باند 10 مگابایت در ثانیه (Mbps) از هر جهت هستند. اگر شما از چنین ویژگی هایی برخوردار هستید، اجرا یک رله Tor را در نظر داشته باشید.

حتی اگر شما ۱۰ مگابیت بر ثانیه پهنای‌باند دردسترس ندارید می‌توانید با اجرای یک پل Tor با پشتیبانی obfs4 به شبکهٔ Tor کمک کنید. در این مورد شما باید حداقل ۱ مگابیت بر ثانیه پهنای‌باند دردسترس داشته باشید.