Chúng tôi đang tìm kiếm những người với các kết nối Internet đáng tin cậy một cách hợp lý, có ít nhất 10 Mbit/s (Mbps) băng thông khả dụng mỗi đường. Nếu đó chính là bạn, xin vui lòng xem xét việc chạy một rơ-le Tor.

Kể cả nếu như bạn không có ít nhất 10 Mbit/s băng thông khả dụng bạn vẫn có thể giúp đỡ được mạng lưới Tor Network bằng việc chạy một cầu Bridge Tor với hỗ trợ obfs4. Trong trường hợp đó bạn nên có ít nhất 1 MBit/s băng thông khả dụng.