هنگامی که رلهٔ خروج به‌درستی پیکربندی نشده یا مخرب است به آن پرچم BadExit نسبت داده می‌شود. این کار به Tor می‌گوید که از خروج از آن رله اجتناب کند. بنابراین، رله‌ها با این پرچم به غیر-خروجی‌ها بدل می‌شوند. اگر شما این پرچم را گرفتید پس ما یا مشکل یا فعالیت مشکوکی را هنگام مسیردهی ترافیک از طریق خروجی شما کشف کردیم و نتوانستیم با شما تماس بگیریم. لطفاً با تیم رله‌های بد ارتباط برقرار کنید تا بتوانیم مشکل را برطرف کنیم.