Când o ieșire este neconfigurată sau dăunătoare, i se atribuie marcajul BadExit. Acest lucru îi spune lui Tor să evite ieșirea prin acel releu. De fapt, releele cu acest marcaj devin non-ieșiri. Dacă ați primit acest marcaj, atunci am descoperit o problemă sau o activitate suspectă atunci când dirijăm traficul prin ieșirea dvs. și nu am putut să vă contactăm. Vă rugăm să vă adresați echipei releelor rele pentru a putea rezolva problema.