اگر در حال استفاده از مرورگر تور و یک مرورگر تور به صورت همزمان می باشید، روی عملکرد تور یا ویژگی های حریم خصوصی آن تاثیر نخواهد گذاشت.

با این حال، توجه داشته باشید که هنگام استفاده همزمان از Tor و مرورگر دیگری، فعالیت Tor شما می‌تواند به IP غیر Tor (واقعی) شما در مرورگر دیگر، به سادگی با حرکت دادن ماوس از یک مرورگر به مرورگر دیگر مرتبط شود.

یا ممکن است فراموش کنید و به طور اتفاقی از آن مرورگر غیرخصوصی برای انجام کاری که قصد انجام آن را در مرورگر Tor داشتید استفاده کنید.