اگر مرورگر Tor را همزمان با یک مرورگر دیگر اجرا کنید، تأثیری روی عملکرد یا خواص حریم‌خصوصی Tor نخواهد گذاشت.

با‌این‌حال، توجه داشته باشید که هنگام استفادهٔ همزمان از Tor و مرورگری دیگر، فعالیت Tor شما می‌تواند به‌سادگی حرکت‌دادن ماوس از یک مرورگر به مرورگر دیگر، به IP واقعی (غیر-Tor) شما در مرورگر دیگر پیوند داده شود.

یا ممکن است فراموش کنید و به طور تصادفی از آن مرورگر غیرخصوصی برای انجام کاری که قصد انجام آن را در مرورگر Tor داشتید استفاده کنید.