استفاده از مرورگر Tor ممکن است گاهی از سایر مرورگرها کندتر باشد. شبکهٔ Tor دارای بیش از یک میلیون کاربر روزانه است و تنها بیش از ۶۰۰۰ رله برای مسیر‌دهی تمام ترافیک‌ آن‌ها وجود دارد و گاهی بار روی هر سرور می‌تواند باعث تأخیر شود. بر اساس طراحی، ترافیک شما بین سرورهای داوطلبان در قسمت‌های مختلف جهان در حال جهش بوده و برخی گلوگاه‌ها و تأخیر شبکه همیشه وجود خواهند داشت. شما می‌توانید سرعت شبکه را با اجرای رلهٔ خود یا تشویق دیگران به انجام این کار بهبود ببخشید. برای پاسخ مبسوط، پست وبلاگ راجر را دربارهٔ این موضوع و موضوعات تحقیق باز Tor: ویراست ۲۰۱۸ را در مورد عملکرد شبکه ببینید. You can also checkout our recent blog post Tor Network Defense Against Ongoing Attacks, which discusses the Denial of Service (DoS) attacks on the Tor Network. Furthermore, we have introduced a Proof-of-Work Defense for Onion Services to help mitigate some of these attacks. بااین‌حال، Tor از گذشته بسیار سریع‌تر است و درواقع ممکن است متوجه تغییری در سرعت نسبت به سایر مرورگرها نشوید.