Việc sử dụng Trình duyệt Tor Browser đôi khi có thể chậm hơn các trình duyệt khác. Mạng lưới Tor Network có hơn một triệu người sử dụng hằng ngày và chỉ hơn 6000 chiếc rơ-le chuyển tiếp để định tuyến tất cả các lưu lượng truy cập của họ, và tải trên mỗi máy chủ đôi khi có thể gây ra độ trễ. Và, theo thiết kế, lưu lượng truy cập của bạn sẽ được tung hứng, chuyển qua các máy chủ của các tình nguyện viên ở nhiều nơi trên thế giới và một số tắc nghẽn và độ trễ mạng sẽ luôn xuất hiện. Bạn có thể giúp cải thiện tốc độ của mạng lưới bằng cách chạy rơ-le của riêng bạn, hoặc khuyến khích mọi người khác làm vậy. For the much more in-depth answer, see Roger's blog post on the topic and Tor's Open Research Topics: 2018 edition about Network Performance. You can also checkout our recent blog post Tor Network Defense Against Ongoing Attacks, which discusses the Denial of Service (DoS) attacks on the Tor Network. Furthermore, we have introduced a Proof-of-Work Defense for Onion Services to help mitigate some of these attacks. Dẫu vậy, Tor nhanh hơn nhiều so với trước đây và bạn có thể không thực sự nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về tốc độ từ các trình duyệt khác.