روش‌هایی برای تنظیم مرورگر Tor به‌عنوان مرورگر پیش‌فرض وجود دارد، اما آن روش‌ها ممکن است همیشه یا روی هر سیستم‌عاملی کار نکنند. مرورگر Tor به‌سختی تلاش می‌کند تا خود را از بقیهٔ سیستم شما جدا نگه دارد، و قدم‌هایی که برای تبدیل آن به مرورگر پیش‌فرض وجود دارند قابل‌اطمینان نیستند. This means sometimes a website would load in Tor Browser, and sometimes it would load in another browser. This type of behavior can be dangerous and break anonymity.