روش های برای تنظیم مرورگر Tor به عنوان مرورگر پیش فرض شما وجود دارد، ولی آن روش ها ممکن است همیشه و در هر سیستم عاملی کار نکنند. مرورگر Tor به سختی تلاش می‌کند تا خود را از دیگر بخش های سیستم جدا نگه دارد، مراحل لازم برای اینکه آن را به مرورگر پیش فرض تبدیل کرد غیرقابل اعتماد هستند. این یعنی گاهی اوقات یک سایت در مرورگر Tor بارگذاری خواهد شد، گاهی اوقات در یک مرورگر دیگر بارگذاری خواهد شد. این نوع رفتار می‌تواند خطرناک باشد و باعث از بین رفتن ناشناس بودن شود.