bandwidth authority / autoritatea lățimii de bandă

Pentru a determina randamentul unui releu, releele speciale numite autorități de lățime de bandă iau măsurători periodice ale releelor din consens.