self-authenticating address / adresa de auto-autentificare

Formatul de adresă specializat al adreselor onion este autentic. Formatul garantează automat că adresa onion este legată de cheia folosită pentru a proteja conexiunile la site-ul onion. Numele de domenii obișnuite de internet cer ca proprietarii site-urilor să aibă încredere și să fie aprobate de o autoritate de certificare (CA) pentru această legătură și sunt supuse deturnării de către CA și, de asemenea, de multe alte părți.