Connection Assist / Bağlantı Yardımı

Tor Browser üzerinde bulunan ve gerektiğinde kullanıcının bulunduğu yerde en iyi çalışan köprü yapılandırmasını otomatik olarak uygulamayı öneren bir özellik.

Translation notes:

See how it appears on your language's Tor Browser. Keep in English if there is no version of Tor Browser in your language at https://support.torproject.org/tbb/tbb-37/