Dangerzone / Dangerzone

Dangerzone güvenilmeyen bir kaynaktan gelen veya tehlikeli olma olasılığı bulunan herhangi bir belgeyi (hatta PDF dosyasını) PDF biçimine dönüştürür. PDF belgesi önce ham piksel verisine sonra PDF dosyasına dönüştürülür.